چند تا نکته قشنگ!

تاریخِ تولدت مهم نیست ، تاریخِ "تبلورت" مهمِ ...!
اهل کجا بودنت مهم نیست ،"اهل و بجا" بودنت مهمِ ...!
منطقه زندگیت مهم نیست ، "منطقِ زندگیت" مهمِ ...!
و گذشته ی زندگیت مهم نیست ، امروزت مهمِ که چه گذشته ای واسه فردات میسازی ...!
 

/ 2 نظر / 22 بازدید
زهره

سلام متن بسیار زیبایست و ما باید چشمهامون رو باز کنیم و خوب ببینیم و این فقط و فقط بستگی به نوع نگاه کردن خودمون به زندگی داره و باید بخواهیم تا بتونیم مسیرهای موفقیت رو ببینیم[گل]

امیر

چند ساله بدجور تنهام زندگی برام خسته کننده شده میشه همراهیم کنی عزیز منتظرم